בית משפט העליון : הסכם יחסי ממון בין בני זוג שהוראותיו לא קוימו בטל

בית משפט העליון : הסכם יחסי ממון בין בני זוג שהוראותיו לא קוימו בטל

מאת: עו"ד איתמר עוז דיני משפחה
מוקד ראש העין
01/28/2019 - 10:19
עו"ד איתמר עוז דיני משפחה וביטוחים
פרסום מאמר בעיתון מוקד ראש העין  מיום 24/01/19 מאמר משפטי בנושא דיני משפחה

 

בית משפט העליון : הסכם יחסי ממון בין בני זוג שהוראותיו לא קוימו בטל

"תקף הסכם ממון אינו נובע מאישור בית המשפט אלא ממילוי הוראותיו"

לאחרונה הגיעה לבית המשפט העליון סוגיה מעניינת בין בני זוג  –האישה רכשה דירה שנרשמה על שמה ולקחה הלוואה לצורך רכישת הדירה וסכום קטן השתתף הבן זוג ברכישת הדירה.

לאחר זמן מה עברו הזוג להתגורר בדירה ובסמוך לכך פרץ סכסוך בין הצדדים, בתביעה שהגיש הבן זוג לפרוק שיתוף- לקבל מחצית משוויה של הדירה.

לאחר דין ודברים הוסכם בין הצדדים "הסכם יחסי ממון בין בני זוג" ואושר על ידי בית המשפט לענייני משפחה - כי בן הזוג יקבל מחצית מהדירה בכפוף לכך שיפתחו חשבון משותף, שהמשכורת של הצדדים תעובר לחשבון המשותף, מחשבון זה ישלמו את התשלומים עבור ההלוואה, הוצאות משק הבית המשותף לזוג וכדומה.

האישה מילאה את הוראות ההסכם העבירה ייפוי כוח בלתי חוזר לבן הזוג, והחלה בהליכים לרישום את בן הזוג כשותף בדירה, לא הושלם תהליך הרישום, היות ובן הזוג התנגד שהבנק ירשום את ההלוואה גם על שמו.

כמו כן לאורך שנים גם לא נפתח חשבון בנק משותף מה גם לאחר שנים שכן הצטרף לחשבון האישה לא השתתף  הבן זוג בתשלום עבור  תשלומי ההלוואה.

בני הזוג המשיכו להתגורר בדירה, הבן זוג חלה והלך לבית עולמו. 

לאחר פטירתו באו יורשיו של המנוח וביקשו את חלקם בירושה, האישה התנגדה בטענה שהמנוח לא קיים את התחייבותו בהסכם הממון, אך טענתה לא התקבלה  והבקשה לקיום צוואה התקבלה לחלוקת הדירה בחלקים שווים בין האישה לבין יורשיו של המנוח.

האישה לא השלימה עם ההחלטה והגישה תביעה לבית משפט לענייני משפחה, בטענה כי לא מגיע ליורשים מחצית מהדירה, היות והמנוח לא עמד בתנאי ההסכם להעברת זכויות הדירה על שמו, לא השתתף בתשלום ההלוואה וכדומה.

החלטה של בית משפט לענייני משפחה -  מדובר בזכות קניינית ואין לראות את הסכמת האישה בהסכם כהסכמה מותנת, שרק עם המנוח יקיים את שאר הדברים בהסכם אזי יהיה שותף בדירה, בנוסף  הוסיף בית המשפט שהאישה השלימה עם המצב היות ולא פעלה לביטול ההסכם, בהתאם לכך פסק בית משפט לענייני משפחה כי הצדדים יחלקו תדירה בחלקים שווים.

בערעור שהגיע לבית משפט העליון, טענה האישה שנעשה לה עוול, בטענה עיקרית שהסכם הממון נזנח היות ולא קויים תוכנו ועל כן בוטל ההסכם למעשה על ידי שני הצדדים.

בית משפט העליון  קיבל את הטענה העיקרית של האישה שלפיה הסכם שהוראותיו לא קוימו יהיה בטל.

קובע בית משפט העליון "תקף הסכם ממון אינו נובע מאישור בית המשפט אלא ממילוי הוראותיו"  הסכם ממון שלאורך זמן לא קויימו התנאים לביצועו ונזנח יהיה בטל .

חשוב לדעת צדדים שחותמים על הסכם ממון גם שאושר בבית המשפט, יש לקיים את התנאים המוסכמים בין הצדדים בהסכם הממון, היות ואם הצדדים לא יקיימו את הוראותיו, הסכם הממון יהיה בטל, למרות שאף אחד מהצדדים הודיע על ביטולו.

 

 

הכתבה נועדה לספק אינפורמציה בלבד ואינה בגדר עצה משפטית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם עורך דין

להתייעצות בדיני משפחה ביטוח וביטוח לאומי- ניתן לפנות למשרדינו איתמר עוז עו"ד וישראל יפרח עו"ד - בראש העין צה"ל 86 ט"ל 050-2747475  משרד נוסף פינסקר 21 נתניה.

 

הוסף תגובה חדשה

CAPTCHA

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Image CAPTCHA