חנוך עוז נבחר לסגן ומ"מ ראש העיר ראש העין

חנוך עוז נבחר לסגן ומ"מ ראש העיר ראש העין

מועצת העיר אישרה השבוע את מיוניו של חבר המועצה חנוך עוז, יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה ומחזיק תיק האגף לשירותים חברתיים, לסגן ומ"מ ראש העיר שלום בן משה. עוז נבחר ברוב גדול של 13 חברי מועצת עיר
מוקד ראש העין
03/10/2018 - 19:45
חנוך עוז סגן וממלא מקום ראש העיר ראש העין
חנוך עוז סגן וממלא מקום ראש העיר ראש העין
צילום ראש העין: אילן שתיויחנוך עוז: אדמות בנין בראש העין

חנוך עוז:  "אני מבקש להודות לאבי מורי זכריה תעיזי זצ"ל ולאימי חממה שתחיה עד מאה ועשרים לאחיי שמעון, יואב, ישי ועופר תעיזי, לילדיי איתי גפן ודביר, לאהובתי ניצה שי. לחבריי וחברותיי הפעילים והפעילות למען היבחרותי. לראש העיר שלום בן משה על הבחירה בי לממלא מקומו, התמיכה, האמון, הגיבוי וההערכה שלו לפועלי למען תושבי העיר, לחבר סיעתי סיעת ראש העין אחת ומלוכדת שסימנה "עם" חברי חבר מועצת העיר עוזי אשואל. לסגני ראש העיר, מיכאל מלמד מחזיק תיק ההנדסה ,סיגל שיינמן  מחזיקת תיק החינוך, ליעקב אדמוני מחזיק תיק תרבות תורנית, לחברי המועצה אבטליון בצלאלי מחזיק תיק שיפור פני העיר, עומר רצון מחזיק תיק הספורט, אלכס מחזיק תיק תרבות, עדי אביני מחזיק תיק חינוך ממלכתי דתי, עומר שכטר מחזיק תיק הנוער, לחבר מועצת העיר משה סיני, לחבר מועצת העיר בנגה, חבר מועצת העיר רזיאל אחרק, לחבר מועצת העיר  חברי עו"ד איתן תם. בסופו של יום הוכחתם כי הסבלנות משתלמת והעשייה הציבורית מנצחת וזוכה להערכה גם אם בתוכנו ישנה תחרות סמויה או גלויה תודה מקרב לב. תודה רבה לכל חברי מועצת העירייה על התמיכה הגורפת ולכל התושבים על התמיכה, הברכות, הפרחים, התגובות, הטלפונים וההודעות. מצטער שלא יכולתי לענות ולחזור לכולכם. אני לרשותכם תמיד ובע"ה נעשה ונצליח.

ולך ראש העיר שלום בן משה אומר כך : מנהיגותך השקטה והמאופקת בלי לערוף ראשים ולהתלהם ידועה לכל אך אצל חסרי הניסיון לעתים מתפרשת כחולשה וכחוסר מנהיגות בשגגה, עלה והצלח בכל מעשה ידיך, תודה על האמון , הגיבוי והסמכויות שהאצלת לי".

עיקר פועלו של עוז בוועדת המשנה: עפ"י נתוני מנהל התכנון באוצר, העיר ראש העין בראשות ראש העירייה שלום בן משה ובאמצעות וועדת המשנה לתכנון ובנייה בראשות חנוך עוז ממלא מקום וסגן ראש העירייה,  הגיעה למקום ראשון בארץ בהוצאת היתרי בנייה למחסורי הדיור בשנת .2017 וועדת המשנה יצרה הכנסות לעירייה בשווי של כ-78 מליון ₪. כספים אלו מן הסתם בחלקם  ישמשו ליוזמות וועדה המשנה לתכנון ובנייה למימון תב"עות להגדלת זכויות ושימושים מסחריים בראש העין הקיימת והיכן שמשרד השיכון אינו מממן. תיקוני גבולות בראש העין הקיימת, תיקוני ליקויים תכנוניים מהעבר, תיקונים נדרשים בעקבות ההקלה החדשה לתוספת יחידת דיור בהקלה.  כגון: התאמת קווי בניין לעניין מדרגות חיצוניות, הוראות בדבר התאמת  גובה מרתפים.

חלק גדול של כספים אלו ישמשו את העירייה לתקצוב הפעולות השונות של האגפים השונים בנושא חינוך, רווחה, הנדסה , תרבות, תרבות תורנית, תרבות לאומי דתי, ספורט, נוער צעירים, העשרה והכל  עפ"י יוזמות ראש העיר בן משה וסדרי העדיפויות שייקבע וכן לטובת יוזמות  חברי ההנהלה  מחזיקי התיקים, ובהתאם לאילוצים ומענה גזבר העירייה רחבעם חיים. עוד ישמשו כספים אלו לטובת תמיכות שונות בעמותות השונות, בגופי הסמך של העירייה, שיתופי פעולה עם העמותות השונות לטובת פעילויות מוסכמות כגון: פעילויות לנוער, לבוגרים ולקשישים. החלק העיקרי הגיע בעקבות התחייבות הממשלה בהסכם הגג, שקידם ראש העיר בן משה והביאו לאישור המועצה, לתקצב כל יחידת דיור שהונפק לה היתר בשנה קודמת בסכום, שהוכפל עבור ראש העין מ 10,000 ליחידה ל20,000 ₪ ליחידה.

בשנת  2017 יצאו היתרים בהגרלות למשתכן  מתוך  3221 דירות שהוגרלו ל 2100 יחידות, אין תקדים לזה בכל הארץ, בפרויקט מחיר למשתכן. מתוכם זכו במשתכן בני המקום בתוך ראש העין כ-700 ומחוץ לראש העין למעלה מ100 בני המקום. לאחר תוספות במתחם E   יתווספו עוד כ 150 זוכים בני המקום כבר בחודשים הקרובים וכפוף לאישור הוועדה. למעשה כמעט סיימנו סידרה א' בשנה. בני המקום זכאי דיור למשתכן בחלוקה לסדרות סדרה א- 1086 סדרה ב- 560 סדרה ג-  82 ישנם מספר פרויקטים בבנייה ובהתחלות בניה רק לאחרונה בסוף דצמבר 2017 (במהירות שיא של כמעט 4 חודשים מיום הודעת הזכייה) הונפקו היתרים במתחם E   ל-913 יחידות דיור (שבירו וגיא ודורון לוי). שאר הבקשות להיתרים בהליכי תכנון כגון פרויקט דונה, שלמה כהן ועוז יסודות איתנים. עבודות הפיתוח  בעיצומן ולקראת סיום והשטחים במתחם E  נמסרו השבוע לכל הקבלנים שזכו.

במתחם B  פרויקט דניה סיבוס כ260 יחידות בבנייה וארבעת הבניינים בעבודה, שהגבוה מביניהם נמצא כבר בקומה 9 מתוך 16 בנוי והשאר אינם רחוקים ממנו בגובהם. פרויקט גינדי בהליכי בניית מרתפים , פרויקט שפיר יצא היתר למרתפים ומסחר במגרש 913, במתחם A  הפרויקטים דניה סיבוס  וכן י.ח דימרי וגיא דורון לוי נמצאים בעבודה. מתחמים C D F  בהליכי תכנון ונתונים לשינויים בעיקר בהגדלת שטחי המסחר והתעסוקה. במתחם E ישנה תב"ע בהפקדה להסרת האיסור לתוספת יחידות על מנת שנוכל להתאים את גודלי הדירות וביצירת תמהיל שפוי שיכלול דירות בני 3 חדרים 4 חדרים 5  חדרים וכמובן גם גדולות ולא רק גדולות כפי המצב העכשווי לזכאי מחיר למשתכן,  לאחר סיום ימי ההפקדה יוגשו בקשות להקלה ע"י הקבלנים. במקביל הוגשה תב"ע במתחם E  המכונה לב השכונה, שאמורה לתת מענה להקטנת הדירות בחלקים, שטרם שווקו וכן תוספת שטחי מסחר וחילופי שטחי ציבור לצורך בניית מבני חינוך. וועדת המשנה לתכנון ובנייה בראשות חנוך עוז ממלא מקום וסגן ראש העירייה שלום בן משה קיבלה החלטות להפקדת תב"עות בראש העין הקיימת וחלקן אף קיבלו מתן תוקף , אושרו תב"עות לתוספת זכויות ולהוספות שימושים מסחריים חלקם ברחוב שבזי וצה"ל במסגרת תוכנית רנ/10 , גם נקודתיות  בהמשך שבזי, הבנים, יבניאלי, גבעת טל, מצפה אפק, נווה אפק הצבאית, משכנות המוסיקה  הן בבנייה הרוויה והן בבניה צמודת הקרקע. ישנן כוונות והתנעת תכנון תבעות כגון תוספת זכויות למגורים ושימושים מסחריים בחותמי המגילה, יהודה הלוי והמשך לוולפסון עד דוד המלך, ג'ון קנדי, מתחם רמב"ם , גלוסקא, גיבורי ישראל, חשמונאים, כמו כן לאפשר כניסה משצ"פים למגרשי התושבים  וולפסון עלית הנוער לכיוון דוד המלך באמצעות תיקוני גבולות למגרשים יצירת זיקת הנאה כנ"ל לאורך  ואדי רבה  לחלקים האחוריים של מגרשים ברחוב צה"ל וכן לחלקים האחוריים של מהמגרשים ברחוב נתן שאול ז"ל ומאחורי המגרשים ביהושוע בן נון.

עוד דובר במסגרת עבודת הוועדה על תיקוני גבולות למגרשים בשכונת נווה אפק הצבאית ועוד...  רק לאחרונה אושרה להפקדה במתחם מפעלי תחנות או מה שמכונה פרויקט ניצבא תב"ע לביטול 4 בניינים בני 5 קומות, שהיו אמורים להיות ממוקמים בסמוך ממש לפרויקט בן יקר גת יהושוע בן נון במרחק של עשרה מטר מבתי תושבי העיר הקיימת ובמקומם ייבנו 24 יחידות צמודות קרקע. כמו כן יהנו מכך גם הדיירים החדשים, שרכשו בפרויקט בבניינים שממול 4 הבניינים שבוטלו ועוד היד נטויה בנושא הוצאת היתרים לכבישים האצ"ל, חג'בי, מחלפים ויציאה נוספת לאזור התעשיה, וכמובן הוצאת היתרים למבני ציבור ועוד..

וועדת המשנה החלה בהתנעת אישורי הקלה והתושבים שהגישו בקשות, קיבלו נוסחים לפרסום ובישיבה הקרובה תחל הוועדה באישור ההקלות לתוספת יחידות דיור בבתים צמודי קרקע. במקביל ישנה עבודת הכנה בנושא אישור מדרגות חיצוניות ושאר התאמות לצורכי מתן ההקלה.

השבוע פרסם חנוך עוז פוסט בפייסבוק שקיבל תגובות שונות. חנוך עוז "זכה" לתגובות פוגעות ומעליבות מצד המגיבים השונים בפוסט הנ"ל וכל זאת, בעיקר לאור העובדה כי הצביע בעד אישור המקווה בפסגות. להלך הפוסט:

"מזה כחצי שנה לשמחתי אני מתגורר בשכונת פסגות במתחם B ברחוב יהונתן רטוש. מידי בוקר וערב אני נפגש עם אותם קשיים והנאות מהחיים בפסגות. בין היתר אני נפגש עם יוקר המחיה (ארנונה), חוסר בחניות חוסר, סופרמרקט, חוסר מעונות יום. לעניין הארנונה - המועצה בראשות שלום בן משה יזמה הפחתה לתעריפים שלא אושרה ע"י משרד הפנים. לעניין שאר הנושאים הם עולים לא אחת בוועדת המשנה לתכנון ובנייה ובפורומים השונים בראשות ראש העירייה שלום בן משה ואני זוכה לגיבוי ממנו.

הבעיה נותרה והפתרון הזמני שאני מציע הוא להפוך את שטח מועדון הדיירים ואת חדרי האשפה מנטל כספי על הדיירים למקור הכנסה.

מקור ההכנסה יבוא מהפיכת מועדון הדיירים והסבת חדר האשפה לפעוטון ולצרכיו. את חדר האשפה יחליף מתקן הטמנה סמוך למדרכה.

הערך המוסף של רעיון זה הוא הקרבה לבית ולחלק מכם זה יהיה בתוך הבניין כמובן עם דלת חיצונית ,מניעת רעש וגינת חצר .

ההכנסה תבוא מבעל/ת הפעוטון כדמי שכירות ובמקרה של עמידה בתנאי משרד התמ"ת השטח הנ"ל לא יחוייב בארנונה ובמקרה שהפעוטון לא יוכר על ידי התמ"ת אלא ייחשב פרטי שטח הפעוטון ייגרע מחיוב הדיירים לעניין שטחים משותפים וישולם על ידי בעל/ת הפעוטון (בהתאם לחוזה השכירות). בכל מקרה אעמוד לשרותיכם להדרכה ולבחינת כל מקרה לגופו ליישום הרעיון. ליישום דרושה הסכמת הדיירים להתנעת התהליך.

חוסר חניות- מזה מספר חודשים מציאת מקומות חניה חלופיים מדירים שינה מעיניי וישנם מספר מקומות במתחם שיוקצו לטובת מקומות חניה נוספים אם בשטחים הצבועים למבנה ציבור שטרם תוכננו ואם באמצעות הצרחה בין שצ"פים לשפ"פים.

הפיכת שפפים לשצפים תוביל להעברת עלויות האחזקה מהדיירים לעירייה פועל יוצא של כך הוא הפחתת עלויות באחזקת הבניינים על ידי חברות הניהול בחלקים של הגינון ותוביל להוספת מקומות חניה.

לדוגמא ישנו שצ"פ בין הבניינים לאורך רחוב יהונתן רטוש לכביש העורפי ברוחב של כ 12 מטר הוא יכול לשמש למקומות חניה נוספים, יש כניסות אליו מבין הבניינים ושטחי הגינון הפרטיים יהפכו לציבוריים. ליישום דרושה הסכמת הדיירים להתנעת התהליך

סופרמרקט- יש זכיין להפעלה, השלד נבנה במתחם הקבלנים נמצא בשלבי הגמר על פי התכנון והערכת החברה הכלכלית ייפתח באפריל לאחר הפסח.

מעונות יום- יבנו במתחם הקבלנים יש תכנון יש היתרים יש מכרז לקבלן ביצוע יש זכיינית להפעלה מתכוננים לפתיחה בשנת הלימודים הקרובה. "

 

תגובת חנוך עוז ממלא מקום וסגן ראש העיר : "אני לא מבין את המגיבים שפגעו בי שלא לצורך וממניעים פסולים, כשמשהו לא מעניין אותך אתה אמור לדלג ולא לפגוע ולהעליב ובכלל הדיון הציבורי בפייסבוק נועד לקיים דיון ציבורי בנושא, שהועלה ולא כפי שנהגו חלק מהם. יחד עם זאת קיבלתי פידבקים חיוביים ואף נתבקשתי לבחון כמה מקומות למימוש הרעיון, אני חושב שהמלעיזים הינם קומץ קטן ושולי ביחס לציבור שלם במתחם. לא ברור לי מה יש להתנגד להכנסה מהשכרת מועדוני הדיירים. הסבה ופינוי חדר האשפה על ידי מתקן חיצוני וסמוך למדרכה לאשפה טמונה לצורכי הפעלת החדרים לפעוטון או כל שימוש אחר מותר ובכך לקבל תשואה שנתית של בין 2000-3000 ₪ למשפחה בבניין למימון הוצאותיה. הגיעו אנשים לתגובה מכוערת "ילדים בחדר אשפה" בלי להתייחס עניינית לרעיון ולפתח אותו. יכול להיות שאפשר להשכיר לפעילות חוג כזה או אחר, פילטיס או כל מה שעולה מתאים ומותר. קצת פתיחות לא הייתה מזיקה, שלא לדבר על כפיות טובה, אין לי ספק כי הרעיון של תשואה לטובת הדיירים ימומש. חלק לא קטן של המגיבים והמלעיזים פעל בעקבות העניין שהשבוע אושרה בשנית הקצאת המקווה במגרש 904 וזה לא מצא חן בעיניהם מכל מיני סיבות. תושבים יקרים, הקצאת המקווה במיקומה הנוכחי, נעשתה על פי פרוגרמה שהוכנה עוד משנת 2012 לכל ראש העין כולל מתחם B. עולה מהפרוגרמה כי יש צורך בשישה מבנה דת, בניהם מקוואות ובתי כנסת. זכויות הבניה במגרש זה על פי התב"ע רנ/50 /א+ב כ- 2500 מ"ר מתוכם מומשו לטובת מעונות יום אמונה כ-500 בקומת קרקע וכ-400 מ"ר בקומה א לטובת מתי"א.

בחלק שהוקצה למקווה ניתן לבנות בקומת הקרקע כ 224 מ"ר עיקרי ועוד 112 שטחי שירות ומרתף מתחת לכל קונטור הבניין והוא אינו מגה מקווה. בטרם עלתה הצעת ראש העירייה שלום בן משה, לאישור ההקצאה כולל הסתייגות של חברי המועצה, הן מהקואליציה והן מהאופוזיציה, הועלתה הצעת משה סיני, שהיא דומה להצעה והשוני בה הוא הרצון להחזיר לאישור וועדת ההקצאות דבר שלא נדרש על ידי היועצת המשפטית, בשל שינויים שאינם משמעותיים.

ההישג של התושבים במאבק המתמשך, הביא לכך שמגה מקווה בוטל (במקור כ-900 מ"ר), ישנו מקווה בגודל נורמלי ושטח ההאדמה ינוצל לא רק לטובת המקווה, אלא גם למימושים נוספים ציבוריים, כגון: מעונות וכדומה. לא היתה מחלוקת בין חברי המועצה לעניין הקמת המקווה, מיקומו והצורך בו. מעונות אלו ביוזמת וועדת המשנה לתכנון ובנייה, הן על מנת לתת מענה למצוקתם של תושבי גבעת טל נווה אפק הצבאית, גבעת הסלעים, עקב פתיחת מעונות בבתים פרטיים והפכו למטרד. מנגד, ישנו הצורך לסייע לתושבי פסגות, שבלית ברירה נאלצים להגיע לפעוטונים בשכונות הקיימות במקום בקרבת ביתם. העירייה איננה מחויבת למציאת פתרונות למעונות הפרטיים אבל בכל זאת נעשתה היוזמה.  וועדת המשנה בהחלטותיה הודיעה למבקשים שימוש חורג כי אם יאושר יהיה בתנאים ורק לשנה אחת ועל היזמים למצוא פתרונות אחרים ולא בתוך השכונות הקיימות באופן שמטריד את התושבים. מכאן בין היתר נולד גם הרעיון לעניין ולעודד פתיחת פעוטונים במועדוני הדיירים המתאימים למימוש אופציה ניתן גם לפנות את חדר האשפה ולהעביר את האשפה למתקן אשפה טמונה סמוך למדרכה בשיחה עם מחזיק תיק שפע אבטליון בצלאלי הבנתי ממנו שהדבר אפשרי בהחלט כמובן כל מקרה ייבדק לגופו".

 

בינה ישראלי

 

 

צילום ראש העין: באדיבות אילן שתיוי

 

 

הוסף תגובה חדשה

CAPTCHA

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Image CAPTCHA