ייפוי כח מתמשך

ייפוי כח מתמשך

עו"ד שלומי בוני
מוקד ראש העין
12/27/2017 - 12:07
עיתון מוקד -ראש העין עו"ד שלומי בוני
עו"ד שלומי בוני

חשוב לך לא להשאיר "ליד המקרה" את הדברים החשובים והיקרים לך ביותר? חשוב לך להחליט מראש ובדיוק כרצונך, בעודך צלול, כיצד תטופל? כיצד ינוהל רכושך? ובעצם לדאוג מראש מה ייעשה בענייניך, חלילה וחס, במקרה בו תהפוך להיות תלוי בסובבים אותך, ולא כשיר פיסית ו/או מנטלית? חשוב לך למנוע מראש סכסוכים משפחתיים בנוגע לטיפול בגופך ו/או ברכושך?  לרובנו חשוב מאוד שלא להותיר ליד המקרה את ניהול הדברים החשובים לנו ביותר.

כולנו מכירים קשישים או אנשים בעלי מוגבלויות הפועלים עצמאית ומנהלים את ענייניהם כרצונם. תיקון 18 לחוק האפוטרופסות הוסיף 2 כלים מעולים שבאמצעותם ניתן לסייע ולתמוך במי שזקוק לכך: ייפוי כוח מתמשך ותמיכה בקבלת החלטות.

במאמר זה אתמקד בייפוי כוח מתמשך, המאפשר לך כעת לקבוע את עתידך.

מהו אותו ייפוי הכוח המתמשך? מדובר על מסמך משפטי, שכל אדם מגיל 18 ומעלה שניתן להבין או לברר את רצונו החופשי, יכול לערוך ובעצם לתכנן את עתידו על פי רצונו ובחירתו ולקבוע מיהו אותו האדם עליו הוא סומך שיפעל בשמו אם יכולתו לקבל ולבצע החלטות בענייניו תיפגע - זהו בעצם "הממנה" את אותו אדם שיהא מוסמך לפעול על פיו – "מיופה הכוח".

בייפוי הכוח המתמשך יקבע הממנה מהן אותן ההנחיות ("הנחיות מקדימות") לפיהן יתנהלו ענייניו הבריאותיים, האישיים ( לדוג' היכן ירצה לגור) והרכושיים ( לדוג' כיצד ינוהל כספו).  

עוד רשאי הממנה לקבוע שעל מיופה הכוח לדווח לאנשים מסויימים ("מיודעים") על אודות פעולות שהוא נוקט בענייניו, ובעצם אותו מיודע משמש כמפקח על החלטות ופעולות שמיופה הכוח יעשה בענייניו.

משיקולי אמון מיופה הכוח ייבחר בד"כ מתוך המעגל המשפחתי המצומצם: בן זוג, ילד או הורה. ניתן למנות מיופה כוח אחד או יותר ואף למנות מיופה כוח חלופי למיופה הכוח המקורי שיתמנה לתפקיד במקרה בו המקורי לא יוכל לשמש בתפקידו. כמו כן, יכול הממנה למנות מיופה כוח שינהל את כל ענייניו או רק את חלקם, כלומר רכוש או רק בריאות.

ניתן לראות בייפוי הכוח המתמשך מעין "צוואה בחיים". זהו מסמך לא פחות חשוב המסדיר את חייו של האדם ואת הטיפול בגופו ובממונו כשעודנו בחיים, במצב חלילה של אי כשירות משפטית. חשוב לציין כי בכפוף להנחיית הממנה, ניתן יהיה לבצע פעולות לאחר מותו של הממנה במשך 90 יום ממועד הפטירה, וע"י כך לאפשר לדוג' פעילות בחשבון למשך אותם 3 חודשים ובמקביל לדאוג לקבל צו ירושה או צו לקיום צוואה.

יש לחתום על ייפוי כוח מתמשך בפני עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת, ושאין לו עניין אישי בייפוי הכוח. אם ייפוי הכוח עוסק בעניינים רפואיים בלבד, ניתן לחתום עליו בפני עורך דין, רופא מורשה, עובד סוציאלי, פסיכולוג או אח מוסמך.

  • אין במפורט לעיל בכדי להוות תחליף לייעוץ משפטי אישי, ויש להיוועץ בסוגיית ייפוי הכוח המתמשך בעורך דין העוסק בתחום ושעבר הכשרה מיוחדת במשרד המשפטים.

 

 

היכנסו לאתר הבית של עו"ד שלומי בוני . www.bonny.co.il

 

הוסף תגובה חדשה

CAPTCHA

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Image CAPTCHA