מהפכה בתשלום המזונות

מהפכה בתשלום המזונות

פסיקה תקדימית לעניין תשלום מזונות קטינים שבמשמורת משותפת מאת: עו"ד חיימי מיכאל
מוקד ראש העין
07/20/2017 - 17:39
עיתון מוקד
עו"ד מיכאל חיימי

 

ביום רביעי ה- 19.7.17 התכנס בית המשפט העליון בשבתו כבג"צ בהרכב מורחב של שבעה שופטים וקבע פסיקה תקדימית והיסטורית ולפיה, הורים גרושים לילדים בגילאי 6-15 הנמצאים במשמורת משותפת, ישאו במשותף בתשלום מזונות הקטינים עפ"י יכולותיהם הכלכליות היחסיות.   

תשלום מזונות מיועד בעיקרו  לכיסוי הוצאות כלכליות לגידול קטין וכולל בעיקרו: מזון, ביגוד, הנעלה ועלויות המדור בו מתגורר הקטין ובנוסף תשלום לכיסוי הוצאות חריגות ובכללם: הוצאות רפואיות וטיפולים שונים שאינם כלולים בסל הבריאות

החובה בתשלום מזונות לילד יהודי מוטלת על האב בלבד בהתאם לדין הדתי ויצרה קשיים רבים בקרב אבות שלא יכלו לעמוד בנטל המתמשך הנדרש. בשנים האחרונות קיימת נטייה בפסיקה להכיר במשמורת משותפת לפיה, הילדים יתגוררו מחצית הזמן בבית האם ומחצית הזמן בבית האב. 

לאור קיומה של משמורת משותפת, נוצר מצב קשה בו נאלץ האב לשאת פעמיים בנטל מזונות ילדיו, האחת, בעת תשלום המזונות  החודשי לידי האם כאשר במקביל הוא משלם את מזונותיהם בעת שהותם ולינתם בביתו. מצב זה הוביל לקשיים כלכלים אדירים בקרב אבות וגרם להתמרמרות אדירה בקרב אבות גרושים.  

חוסר שוויון מהותי זה הוביל לעתירה של שני אבות גרושים שילדיהם היו במשמורת משותפת ונדרשו לשלם מזונות כאמור, למרות שגרושותיהם הרוויחו משכורת זהה או אף יותר מהם.

ביום 17.7.17 התקיים דיון בבית המשפט העליון בהרכב של 7 שופטים, הרכב מורחב המעיד על החשיבות הרבה שהקנה ביהמ"ש העליון לסוגיית תשלום מזונות הקטינים המצויים במשמורת משותפת כאשר הורי הקטין משתכרים משכורת זהה או דומה.

בדיון עסקו שופטי ההרכב בשאלה: כיצד יתחלק נטל מזונות הילדים בין הורים יהודים המקיימים משמורת פיזית משותפת על ילדיהם, המתבטאת בחלוקה שוויונית של זמני שהיית הילדים אצל כל אחד מהם

בהחלטת ביהמ"ש העליון נכתב, כי "עפ"י הדין העברי, חיובו הבלעדי של האב במזונותיו ההכרחיים של ילד עד גיל 15 והפטור ממזונות המוקנה לאם, אינו מושפע במישרין משאלת חלוקת המשמורת הפיזית" וכי "הדין הקיים מעורר קושי במקרים של משמורת משותפת...ועל רקע קשיים אלו נשמעו טענות מצד אבות כי חלוקת נטל המזונות שאינה מביאה את חלקם במשמורת הפיזית, אינה הגונה ועולה כדי אפלייתם מחמת מין"

בהתאם פסקו 7 שופטי בית המשפט העליון פה אחד הלכה תקדימית ולפיה: אמהות שחולקות משמורת משותפת עם האב, ישתתפו בתשלום מזונות הילדים שבגילאי 6 עד 15 בכפוף לבחינת היכולת הכלכלית שלהן ביחס ליכולתו הכלכלית של האב. חובת האם להשתתף במזונות מדין צדקה תהא רק על אותו חלק במזונות העולה על הצרכים ההכרחיים של אותו קטין.

הוסף תגובה חדשה

CAPTCHA

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Image CAPTCHA